Yaşlılık Aylığı nedir kimlere verilir ve hangi belgeler istenir?

Bilgi Merkezi - Yaşlı ve Özürlü

65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri (01.07.2008 tarihi itibari ile 83,08 TL)olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır.
 

İstenilen Belgeler;

a)BaşvuruFormu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylıktalebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.

b)Muhtaçlıkbelgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililercedoldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

c)Aylıktalebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilikkararı

Attachments:
Download this file (2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklara İlişkin Uygulama Kılavuzu.pdf)2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklara İlişkin Uygulama Kılavuzu[2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklara İlişkin Uygulama Kılavuzu]447 Kb
Download this file (2022 Sayılı Kanun.pdf)2022 Sayılı Kanun[2022 Sayılı Kanun]176 Kb
Download this file (2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu  Ek2 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakının)2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu Ek2 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakının[2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu Ek2 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınından dolayı aylık talebinde bulunanlar için]145 Kb
Download this file (2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu EK1 18 yaşından büyük Yaşlılık ve Özürlü A)2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu EK1 18 yaşından büyük Yaşlılık ve Özürlü A[2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu EK1 18 yaşından büyük Yaşlılık ve Özürlü Aylığı talebinde bulunanlar için]171 Kb
Download this file (2022 Sayılı Yönetmeliğe Ait Uygulama Açıklamaları.pdf)2022 Sayılı Yönetmeliğe Ait Uygulama Açıklamaları[2022 Sayılı Yönetmeliğe Ait Uygulama Açıklamaları]132 Kb
Download this file (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve M)65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve M[65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik]172 Kb
Download this file (Sağlık Kurulu Raporu(Özürlüler İçin).pdf)Sağlık Kurulu Raporu(Özürlüler İçin).[Sağlık Kurulu Raporu(Özürlüler İçin).]105 Kb