Memur Emeklilik İşlemleri (Emeklilik Başvuru Dilekcesi )

Memur Ermeklilik - Memur Ermeklilik

Kamu görevlisi olan sigortalılar (EMEKLİ Sandığı 4/c)

Görevde iken emekli olanlar için; 

- Dilekçe (İstekle ve açıkta iken emekli olanlar için) 
- Emekliye Sevk Onayı, 
- Hizmet Belgesi, 
- Öğrenim Durum Belgesi, 
- Askerlik Durumu Belgesi, 
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi geçen hizmet sürelerini gösterir belge aslı 
- 3 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş) 

Açıkta iken emekli olanlar için; 

Yukarıdaki belgelere ilaveten,
- Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı. 
- Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı, 
- Görevinden ayrıldıktan sonra göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.

 

 

Memur Emeklilik İşlemleri (Emeklilik Başvuru Dilekcesi )

 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)  
 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)  
 
 2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu - 2  
 2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu - 1  
 

2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu


 

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi  

 

Kamu görevlisi olan sigortalılar

Görevde iken emekli olanlar için;

- Dilekçe (İstekle ve açıkta iken emekli olanlar için)
- Emekliye Sevk Onayı,
- Hizmet Belgesi,
- Öğrenim Durum Belgesi,
- Askerlik Durumu Belgesi,
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi geçen hizmet sürelerini gösterir belge aslı
- 3 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

Açıkta iken emekli olanlar için;

Yukarıdaki belgelere ilaveten,
- Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı.
- Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı,
- Görevinden ayrıldıktan sonra göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.

 

Emekli sandığı ne zaman emekli olabilirim 

Emekli Sandığı Hizmet Dkümü

  


 
Benzer Konular