• EMEKLİLİK
  • FORMLAR
  • SORGULAMALAR
  • SORU CEVAP
  • BİLGİ MERKEZİ
  • YAZARLAR

TORBA YASADA SGK MEMURA DÜZENLEME YOK SÖZLEŞMELİ SGK ÇALIŞANINA ASTRONOMİK ÜCRET VAR

TORBA YASADA SGK  MEMURA DÜZENLEME YOK SÖZLEŞMELİ SGK ÇALIŞANINA ASTRONOMİK ÜCRET VAR

SGK görev yapan memur ve şeflerin ücretleri günümüz Türkiye’sinde yaşam standartlarının altında kalmıştır.

SGK  çalışanların hedefi Türkiye’de kayıtdışı ile mücadele ederek ,ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktır.

Özellikle KHK ile eşit işe eşit maaş kavramı ile yola çıkılmış ,çalışanların ikramiye hakları ellerinden alınmış,fazla mesai ödemeleri kısıtlanmıştır.

Devamını oku: TORBA YASADA SGK MEMURA DÜZENLEME YOK SÖZLEŞMELİ SGK ÇALIŞANINA ASTRONOMİK ÜCRET VAR

   

Memurlara bir derece ve disiplin affı geliyor

Memurlara bir derece ve disiplin affı geliyor

Torba'dan devlet memurları için de düzenlemeler çıkacak. İlk başta Ecevit, sonra Mesut Yılmaz en sonunda da 2005 yılında memurlara bir derece verilmişti. Şimdi 2005 yılından sonra memuriyete başlayan ve 1 derece ilerlemesi bekleyen yaklaşık 800 bin memur da torbada yer alacak.

Ayrıca, memurlara bugüne kadar verilmiş olan disiplin cezalarının affı, aday memur iken uyarma ve kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılmasına son verilmesi, özelleştirme nedeni ile araştırmacı olarak atanan genel müdür ve yardımcılarının kariyerlerine uygun mimar, mühendis, avukat kadrolarına atanmasının sağlanması, nöbetçi memurluk uygulamasının kaldırılması, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarının ek ödemelerinin artırılması, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına özellikle de 4/C'li olanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi; emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet sınırının kademeli olarak 35 yıla çıkarılması da memurlar için Torba'da bulunan düzenlemeler.

Devamını oku: Memurlara bir derece ve disiplin affı geliyor

   

Polislerin Üniversite Sürelerini Borçlanması

5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinde Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4/1-c sigortalılığı (Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılıyor. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödeniyor.

Devamını oku: Polislerin Üniversite Sürelerini Borçlanması

   

Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı

Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı alamaz ama sonuç vatandaşlığına geçeceğiniz Ülkeye göre değişir

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar veya halen çalışanlar T.C. vatandaşlığını kaybetseler bile emekli aylığı alabilirler, emekli değillerse de emeklilik başvurusunu vatandaş olmasalar da yapabilirler. Ancak, 5434 sayılı Kanun vatandaşlığı baz aldığından vatandaş olmayanlar Emekli Sandığı'ndan emekli olamaz, emekli aylığı alamazlar...Ancak, uluslarası sözleşmelerden doğan hakkları var...

Devamını oku: Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı

   

Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları

Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine göre görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi, bunların emeklilik kesenek ve kurum karşılığı tutarlarının da yüzde 50 oranında kesilmesi gerekiyor.

Devamını oku: Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları

   

4/c Sigortalılarının Borçlanmasında Önemli Farklılıklar

Sosyal güvenlik konusunda vatandaşlarımızı aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda özellikle Emekli Sandığı konusuna temas eden yazar azlığından dolayı bunlara görece biraz daha fazla zaman ayrımaya gayret ediyorum. “Hem Emekli Sandığı hem de SSK sürelerim var, benim için hangisinden olmamın daha iyi olacağına dair bir bilgi alamıyorum” diyenlerin konusuna değinmek istedim. Evet bunun tek bir cevabı yok maalesef, genel olarak Emekli Sandığı'ndan emekli olmak daha doğrudur denilebilirse de kişinin SSK primlerinin dönemine ve matrah niteliğine ve de memuriyetteki ek göstergesine bağlı olarak bu cevap değişebiliyor. Burada da sosyal güvelikte formüllerin kişiselliği ilkesi kendini gösteriyor.  

Devamını oku: 4/c Sigortalılarının Borçlanmasında Önemli Farklılıklar

   

Sayfa 1 > 25

Giriş Formu

Memur Rehberi
Sigortalı Rehberi
serbest_calisan_rehberi
yasli_ve_ozurluler_rehberi