• EMEKLİLİK
  • FORMLAR
  • SORGULAMALAR
  • SORU CEVAP
  • BİLGİ MERKEZİ
  • YAZARLAR

Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti?

Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti?

Kamuoyunu bir yıldan fazla meşgul eden Torba Kanun 6552 Kanun numarasıyla yasalaşıp Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiş bulunuyor. Dün memurların Torbadan çıkmayan vaat ve beklentileri yazmıştık. Bugün de Torba Kanunun memurlarla ilgili maddelerinin getirdiklerini ortaya koymak istiyoruz. 

Toplamda tam 66 farklı kanunu değiştiren 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun“ memurlarla ilgili olarak çeşitli kanunlarda yaptığı değişiklikleri göz önüne saha kolay sermek amacıyla bir kısmını tablolaştırdık. Ancak bir kısmını da özet biçiminde sunmayı uygun bulduk.

Devamını oku: Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti?

   

Memurların Rapor ve İzin İlişkisi Hakkında Merak Edilenler

Memurların Rapor ve İzin İlişkisi Hakkında Merak Edilenler

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilebiliyor.

 

Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınıyor.

Devamını oku: Memurların Rapor ve İzin İlişkisi Hakkında Merak Edilenler

   

Memurun Yıllık İzni Hakkını Etkileyen Özellikli Durumlar

Memurun Yıllık İzni Hakkını Etkileyen Özellikli Durumlar

Malûm içinde bulunduğumuz mevsim çalışanlar için klâsik izin mevsimi. Bu nedenle bu yazımızı da memurların yıllık izin hakkına ilişkin önemli noktalara ayırdık.  

Memur izinlerinin işçi izinlerinden en büyük farkını iktisap tarihi hariç olmak üzere kullanımında takvim yılının esas alınması oluşturuyor. Yani 01.06.2004 tarihinde işe başlamış bir işçi ilk izni gibi takip eden izinlerini de hep 1 Haziran tarihleri baz alınarak kullanıyor. Memurlar ise 1 yılı doldurmadan izin kullanamamakla birlikte müteakip izinlerini hep 1 Ocak - 31 aralık periyotlarında kullanabiliyor.  

Devamını oku: Memurun Yıllık İzni Hakkını Etkileyen Özellikli Durumlar

   

Kamudan Ayrılan Askerlerin Emekliliğine Projeksiyon

Kamudan Ayrılan Askerlerin Emekliliğine Projeksiyon

Kamudan ayrılma avantaj-dezavantaj ölçütünde zaman zaman verilen bir karar. Akabinde emeklilik ve ikramiye hakkına ne olacağı da sonrasında merak ediliyor veya edilmiyor. Edildiğinde kulaktan dolma güncel olmayan ve yanlış bilgilerle de davranılabiliyor. Bu da parasal açıdan büyük zararlara sebep olabiliyor.

Devamını oku: Kamudan Ayrılan Askerlerin Emekliliğine Projeksiyon

   

Memuriyetten malulen emekli edilen özelde çalışabilir

Memuriyetten malulen emekli edilen özelde çalışabilir             

TSK’da görev yapamaz raporu ile adi malül edilenler hem emekli aylıklarını alıp hem de SGDP ödeyerek özelde çalışabilir veya işyeri açabilir. Görev malülü olanlar ise daha şanslıdır isterse normal SSK’lı gibi prim ödeyip ilerde ikinci emekli aylıklarına da kavuşurlar…

Devamını oku: Memuriyetten malulen emekli edilen özelde çalışabilir

   

Memurun doğum borçlanması

Memurun doğum borçlanması

Doğum borçlanması yoluyla bir doğumla iki yıl düşeceği gibi motamot bir çıkarsama doğru değil. Hele sigoratlılık öncesi doğumlar borçlanılamadığı için çok az rastlanacak bazı örneklerde böyle bir şey olabilir. Hele ki memurlar 2011 yılına kadar doğumdan sonra 1 yıl 2011'den sonra ise 2 yıl aylıksız izin alabiliyorlar ve bunu memuriyetleri sürerken borçlanabiliyorlardı. Borçlanamayanlar aylıksız izinleri borçlanmadan memuriyetten ayrılmış olanlardı.

Devamını oku: Memurun doğum borçlanması

   

Sayfa 1 > 26

Giriş Formu

Son Eklenenler

Memur Rehberi
Sigortalı Rehberi
serbest_calisan_rehberi
yasli_ve_ozurluler_rehberi